با سوالات احتمالی حرف اخر موفقیت در کنکور ۹۸ را برای خود پیش بینی کنیدwink


 

سبک سوالات آزمون های آزمایشی :

در بسیاری از آزمون های آزمایشی مبحثی ای که به تمامی داوطلبان عزیز پیشنهاد می شود که حتما در آن ها شرکت کنند خب اکثر افرادی که مطالعه خوبی دارند به رتبه و تراز خوبی دست پیدا می کنند ولی وقتی در آزمون های جامع می رسند این رتبه و تراز تنزل پیدا می کند، طراحان در این حالت دستشان بسته است و محدود هستند چرا که به دلیل مبحثی بودن نمی توانند ترکیبی سوال داده و این کار داوطلب را آسوده می کند.

دلیل شرکت در آزمون های آزمایشی این است که باعث بهبود بخشیدن مطالعه دروس می شود و علم بر این که تا چه حد بر مباحث مسلط هستید را به دست می آورید و از همه مهم تر ترازتون به دست می آید و به قول معروف می دانید که با خود چند چند هستید.

در آزمون های آزمایشی مبحثی طراحان به تک تک جزئیات توجه کرده که این سبب می شود داوطلبان در ریز ریز مباحث دقت کرده و همه آن ها را با دقت بخوانند اما در این میان لازم است که ترکیبی خواندن را هم یاد بگیرند چرا که فقط آزمون های مبحثی تا یک حدی جوابگوی داوطلبان است و آن ها باید خودشان را با این آزمون ها برای آزمون های جامع آماده کنند که موفقیت در آن ها هم به نحوه مطالعه داوطلب برمی گردد.